Tietoa Immediate Trade Prosta

Tiimi Immediate Trade Pron takana

Immediate Trade Pron suunnittelivat henkilöt, jotka näkivät porsaanreiän sijoitusalalla ja pyrkivät luomaan vahvan ja kestävän ratkaisun.

Ryhmä näki monien ihmisten sijoitustiedon puutteen ja tajusi, kuinka suuren ongelman se on aiheuttanut. Ratkaistakseen tämän ongelman ryhmä suunnitteli Immediate Trade Pron yhdistämään sijoitusalan koulutusyritykset ja ihmiset, jotka tarvitsevat niiden palveluja.

Ryhmä uskoo, että koulutus voi korjata monia sijoitusongelmia, ja siksi se houkuttelee ihmisiä oppimaan sijoittamisesta. Immediate Trade Pro yhdistää ihmiset yrityksiin, jotka voivat antaa heille sijoitustietoa teoreettisten ja käytännön oppituntien avulla.

Koulutuksen jälkeen oppijat ymmärtävät investointeja, tietävät riskinsietokykynsä tason, tunnistavat uramahdollisuuksia investointien alalla ja tarkentavat taitojaan, jos heillä on jo vankka käsitys asioista.

Mikä ohjaa Immediate Trade Pro -tiimiä

Immediate Trade Pro -tiimiä ohjaa tarve kouluttaa ihmisiä sijoitustoiminnasta. Osana tiimin omistautumista tälle asialle käytämme verkkosivustoamme vihjaamaan mahdollisille opiskelijoille siitä, mitä he oppivat sijoituskoulutukseen sitoutumisensa jälkeen.

Olemme myös sitoutuneet auttamaan ihmisiä olemaan vuorovaikutuksessa, verkostoitumaan ja jakamaan ajatuksia toisten opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, kun he opiskelevat digitaalisesti tai fyysisesti. Immediate Trade Pro pyrkii tekemään sijoitusalan koulutuksesta kaikkien - teknisesti suuntautuneiden tai ei - vanhojen tai nuorten ulottuvilla olevaa, joten verkkosivusto on hyvin jäsennelty ja helppokäyttöinen.

Tulevaisuutemme

Immediate Trade Pro odottaa tulevaisuutta, jossa sijoitusmaailma on täynnä ihmisiä, joilla on riittävästi sijoitustietoa ja jotka jatkuvasti kehittävät sitä. Suunnittelemme, että suurempi osa näistä ihmisistä hankkii tämän koulutuksen Immediate Trade Pron ja sen koulutuskumppaneiden avulla.